Kategoriler
KATEGORİ 4

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Markanın, paydaşları (müşteri, çalışan, tedarikçi, toplum vb.) için çevre, sosyal, yönetişim konularında değer yarattığı müşteri deneyimi projeleri bu kategori altında ödüllendirilecektir. Bir başka deyişle, markanın yarattığı olumlu sosyal ve çevresel etkiler göz önüne alınacaktır.

Sürdürülebilirliğin temel bileşenleri olan; 
 
 • Çevre koruma; (Karbon ayak izi azaltımı, üretimde hammaddelerin sürdürülebilir ve etkin kullanımı enerji ve su tasarrufu, zararlı madde kullanımının önlenmesi, biyoçeşitliliğe katkı, katı ve sıvı atık yönetimi, döngüsel ekonomi, tedarikçi yönetimi ve satın alma uygulamalarında sürdürülebilirlik, yeşil finansman, vb.)
 • İyi Yönetişim ve Ekonomi: (Etik yönetimi, yolsuzluğun önlenmesi, risk yönetimi, bilgi yönetimi, ekonomik etki, Ar-Ge ve inovasyon, adil ticaret uygulamaları, vb.)
 • Sosyal gelişim: (Eşitliğin korunması, insan sermayesi yönetimi, tedarikçi yönetimi ve satın alma uygulamalarında sürdürülebilirlik, eğitim ve farkındalık artırma, İSG, olumlu sosyal etki, sosyal finansman, vb.)(Sosyal adalet, fırsat eşitliği, kapsayıcılık, eğitim, sağlık, toplum bilinci, toplumsal  cinsiyet eşitliği)

gibi konulara olumlu katkı, çözüm yaratan projeleri ele alır.

Gelen başvurular kendi sektörleri kapsamında değerlendirilebilmesi amacıyla aşağıda yer alan sektörler segmentinde değerlendirilecektir.

 • Banka
 • Sigorta
 • Perakende 
 • Sağlık
 • Enerji
 • E-Ticaret
 • Akaryakıt
 • Havayolu
 • Gıda
 • Hazırgiyim
 • Kargo
 • Otomotiv
 • Turizm
 • Telekom
 • Mobilya
 • Isıtma – Soğutma