Jüri, ödül töreninde aday projeleri değerlendirme süreç ve kriterlerinden bahsederek, ödül alan projelerin hangi yönleriyle ödül almaya hak kazandıklarını aktarıyor ve tarafsız bakış açısı ile şeffaf bir biçimde izleyiciye ulaşıyor.

Aynı zamanda jüri, değerlendirme süreci sonunda aday olan ancak ödül alamayan proje sahiplerine de bir mektup ulaştırarak, sonuçların sebepleri hakkında bilgi veriyor, böylece soru işareti bırakmıyor. 

Jürimizi Tanımak İster Misiniz? 

Prof. Dr. Taşkın DİRSEHAN, pazarlama alanında Galatasaray, Marmara ve İstanbul üniversitelerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini almış ve çeşitli kurumsal firmalarda çalışmıştır. Pazarlama Araştırmaları ve Bilişim Sistemleri Yönetimi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde ve Université Paris 12’de dersler vermiştir.

2010 yılında basılan “Örneklerle Temel Deneyimsel Pazarlama”,

2012 yılında basılan “Müşteri Deneyimi Tasarımı ve Yönetimi”

2015 yılında basılan “Tüketici Zihninde Noktaları Birleştirme Oyunu: Marka Kavram Haritaları”

isimli, alanında öncü olan kaynak kitapların yazarıdır. Ulusal ve uluslararası konferanslara davetli konuşmacı olarak katılmış; akademik çalışmaları, Boğaziçi Journal ve Qualitative Market Research dahil olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası bilimsel dergi ve konferanslarda hakemlik yapmaktadır. Ayrıca, Harvard Business Review Türkiye ve Bloomberg Businessweek Türkiye dergilerinde yazılar yazmaktadır. Halen, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve bölüm Erasmus koordinatörlüğü görevine devam etmektedir.

————————————

 
Prof. Dr. Y. Can Erdem, ODTÜ İş İdaresi Bölümü’nünden mezun olduktan sonra resmi burslu öğrenci olarak gittiği ABD’de İşletme Yüksek Lisans derecesini aldı. Tahsilât elemanı olarak başlayıp Genel Müdür ünvanı ile noktaladığı yöneticilik hayatında yaşadıklarını halen görev yaptığı üniversitelerde öğrencileri ile paylaşıyor ve teorinin yanında uygulamayı da öğretmeye çalışıyor. Derslerinde ve verdiği kurumsal eğitimlerde sürekli merak edip araştıran bireyin gücünü ve dönüşümün önemini vurgulayan Dr. Erdem,  2018 yılında ABD’de, 2019’da ise Türkiye’de basılan “Müşteri Deneyimi Yönetimi” kitabında kamu, özel sektör ve akademide biriktirdiği deneyimleri okuyucuları ile paylaşmayı hedefledi. Özellikle Müşteri Deneyimi, Pazarlama / Satış Yönetimi konularında danışmanlık yaptığı kurumlarda  “Değişim Elçisi” olabilmek için çalışıyor.
 
————————————
Dr. Nihat Tavşan, son yılları üst düzey yönetici olarak geçen yaklaşık 20 yıllık özel sektör tecrübesi üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce İşletme Yüksek Lisans programını derece ile bitirmiş, akabinde Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Doktora programından derece ile mezun “Müşteri Deneyimi Yönetimi” üzerine tez yazarak mezun olmuştur.
Özel sektör saha tecrübesini akademik kuramlarla harmanlayarak, bugüne kadar pek çok kurum düzeyi ve iş birimi düzeyi stratejik planının formülasyonunda rol almış ve uygulanmalarında bizzat rol üstlenmiştir. 2017 yılında “Müşteri Deneyimi Yönetimi” dersinin müfredatını oluşturup, dersin ilk defa açılmasına ve verilmesine öncülük etmiştir. “Müşteri Deneyimi Yönetimi” üzerine yazdığı kitap orijinal dili İngilizce olarak Amerika’da basılmış, basıldığı Mayıs ayı,2018 üçüncü haftası itibariyle A.B.D.’de alanında birinci sıraya çıkmıştır. Amerika üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmaya başlanan kitap, “Bookauthority” tarafından “En iyi yeni müşteri deneyimi yönetimi kitabı” ödülüne layık görülmüştür. Kitabın Türkçe çevirisi 2019 yılında Türkiye’de basılmıştır.
Dr. Tavşan, pazarlama alanına yönelik araştırmalar yürütmekte, ileri düzey kantitatif ve kalitatif metotlar, modeller ve uygulanabilir derin algoritmalar geliştirmektedir.
Araştırma alanları: Tüketici Davranışı, Müşteri Deneyimi Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Kurumsal Dönüşüm ve Veri Bilimidir. Bugüne kadar; Müşteri Deneyimi, Müşteri Elde Tutma, Pazar Segmentasyonu, Marka Sadakati, Müşteri Tatmini, Ürün&Hizmet İnovasyonu ve Organizasyonel Dönüşüm alanlarında önemli miktarda çalışmaya imza atmıştır.
 
————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Cenk TÜRKER, iş dünyasının birçok aktöründeki farklı pozisyonlarda edindiği 17 yıllık birikimin ardından sürdürülebilirlik ve yönetim alanlarında danışman olarak kaliteli hizmet sunmak üzere ESG Turkey Danışmanlık’ı kurmuştur. Akademik kariyerinin yanısıra; Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslar üstü kuruluşlarda, kamu ve özel sektörde Sivil Toplum Kuruluşları ile yakın temasla hizmet vermiştir. Temel olarak; Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi ve Sürdürülebilirlik alanlarına odaklanmıştır. Üniversitelerde MBA düzeyinde Stratejik Yönetim, Pazarlama Yönetimi ve Sürdürülebilirlik üzerine ders vermektedir. Doktora derecesi Genel İşletme alanındadır ve tezini Menkul Kıymet Piyasaları üzerine yapmıştır. Master tezinde ise Kalite Yönetimi konusunda çalışmıştır.

ESG Turkey Danışmanlık’ı kurmadan önce Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Bu pozisyonda; Sürdürülebilirlik Stratejisi, Sürdürülebilir Finansman, İklim Değişimi Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanlarına odaklanmıştır. Akbank bünyesindeki Sürdürülebilirlik Takımı’nı yönetmiş, IFC Sosyal & Çevresel Yönetim Sistemi’nin kurulumunda etkin rol almış, yatırımcılar ile due diligence süreçlerini yürütmüştür. GRI, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) ve Sürdürülebilirlik Endeksi raporlamalarını yapan Dr. Türker, aynı zamanda Sürdürülebilirlik Yaklaşımı eğitimlerini geliştirmiş ve gerçekleştirmiştir. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, CDP, TÜSİAD, TBB, Borsa İstanbul, vb. çeşitli yerel ve uluslararası paydaşlar arasındaki ilişkileri yürütmüştür.

Akbank’ta sürdürülebilirlik biriminin kurulmasından önce farklı sektörlerde danışman olarak hizmet vermiştir. Danışmanlık tecrübesinden önce Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları’nda görev yapmıştır. Kariyerine, Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde akademisyen olarak başlamış ve projelerde yer almıştır.

Hollanda Nyenrode Business School’dan İş Etiği ve Sürdürülebilirlik, Dale Carnegie’den Stratejik Düşünme Simülasyonu ve ISO 26000 KSS sertifikasına sahiptir. ABD Eski Başkan Yardımcısı Al Gore tarafından yürütülen İklim Gerçekliği Projesi kapsamında (Climate Reality Project) bir İklim Lideridir. İlgi alanları arasında masa tenisi ve yelken gelmektedir.