İstinye Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Cem Duran

BİLET AL